TH Mur & fliser ApS // Telefon: +4526217675 // E-mail: jj@mur-fliser.dk

Facader

Facader er det vigtigste forsvar på bygninger overfor vejr og vind. Renovering og reparation af en facade kan give et flot visuelt resultat, men er samtidig en fornuftig investering på lidt længere sigt

Hvorfor reparere eller renovere en facade?

Regn, frost, sol og vind slider med årene på murværket i en bygningsfacade. Holder du ikke øje med tilstanden på facaden, kan der opstå små sprækker og skader, som dog forholdsvist nemt kan repareres eller renoveres af en professionel murer.

Reparation af facader er godt for pengepungen

Sker en facadereparation ikke i tide, vil skaderne på facaden blive forværret og i sidste ende forårsage skader på andre ting i bygningen, som så også skal repareres eller erstattes. Det resulterer naturligt nok i reparationsomkostninger der er langt dyrere end en reparation af selve facaden. Udover økonomien er større reparationsarbejder også altid en gene for bygningens brugere/beboere.

Facader på bevaringværdige bygninger

Når facaden på en gammel og bevaringsværdig bygning eller hus skal renovere og repareres, er det specielt vigtigt at have fokus på bygningens/husets oprindelige stand, dets materialer og dets nuværende tilstand. Målsætningen for en facadereparation af bevaringsværdig bygning eller hus er jo netop at bringe bygningen eller huset tilbage til det oprindelige og samtidig sikre, at bygning eller huset bliver vejrligt sikret i tiden fremover – og er godt sted at opholde sig i.

Hvad indebærer en renovering eller reparation af facaden?

Når vi som fagfolk gennemgår tilstanden på en facade finder vi naturligvis de skader der har akut brug for udbedring, så større bygningsskader kan undgås, men vi afdækker også de skader der er undervejs og som senere vil kunne forårsage store udgifter.  Det er typisk småskader som er synlige for det professionelle øje, men ikke for andre før de bliver gjort opmærksom på de små lurende skader på facaden.

Når vi har gennemgået facadens tilstand aftaler vi det videre forløb med dig før selve facadereparations arbejdet påbegyndes. En facaderenovering eller facadereparation kan eksempelvis betyde, at vi skal se nærmere på filts, puds, omfugning, afrensning, fuger, sålbænke, sokkelpuds.

Viden og erfaring om facader og indeklima

Vores murerfirma i København har mange års gode erfaringer med renovering og reparation af facader. Mange typer og i mange forskellige bygningsmaterialer.  Vi benytter i videst mulig omfang de samme materialer som den eksisterende facade er lavet med når vi renoverer. Det giver det flotteste resultat og huse / bygninger med et med et sundere indeklima. Vi renoverer og reparerer faceder i København og resten af Sjælland.